SEO Service

SEO Service

ราคา backlink จากระดับ PageRank (PR)

ราคาลงลิ้งค์ในเว็บไซต์ PR ต่างๆ (ราคาของ backlinks.com) เริ่มต้นราคาต่อเดือนเป็นลิ้งในบทความ

 • PageRank (PR) 1 homepage $1 , subpage $1
 • PageRank (PR) 2 homepage $2 , subpage $2
 • PageRank (PR) 3 homepage $4 , subpage $3
 • PageRank (PR) 4 homepage $6 , subpage $4
 • PageRank (PR) 5 homepage $9 , subpage $7
 • PageRank (PR) 6 homepage $25 , subpage $20
 • PageRank (PR) 7 homepage $60 , subpage $50
 • PageRank (PR) 8 homepage $150 , subpage $100

ราคาลงลิ้งค์ในเว็บไซต์ PR ต่างๆ (ราคาของ Linaengword.com) เริ่มต้นราคาต่อเดือนเป็นลิ้งในบทความ

 • PageRank (PR) 1 หน้าหลัก ฿25 , หน้าอื่นๆ ฿25
 • PageRank (PR) 2 หน้าหลัก ฿50 , หน้าอื่นๆ ฿50
 • PageRank (PR) 3 หน้าหลัก ฿80 , หน้าอื่นๆ ฿80
 • PageRank (PR) 4 หน้าหลัก ฿150 , หน้าอื่นๆ ฿150
 • PageRank (PR) 5 หน้าหลัก ฿250 , หน้าอื่นๆ ฿250
 • PageRank (PR) 6 หน้าหลัก ฿600 , หน้าอื่นๆ ฿600
 • PageRank (PR) 7 หน้าหลัก ฿1,200 , หน้าอื่นๆ ฿1,200
 • PageRank (PR) 8 หน้าหลัก ฿3,200 , หน้าอื่นๆ ฿3,200

คือในบทความจะมีลิ้งค์ หรือป้ายโฆษณาของคุณ โดยบทความนั้นเป็นบทความของคุณ ตอนนี้มีบริการถึง PR1 ถึง PR3 เท่านั้น 4-8 ยังไม่มีให้บริการ ^_^

ค่า PR หรือ PageRank Google จัดอันดับอย่างไร?

ค่า PR หรือ PageRank Google จัดอันดับอย่างไร?

การคำนวนค่า PageRank ของ Google คำนวนจาก Link ที่มี keyword และเนื้อหาบทความ ความสัมพันธ์ กับเว็บไซต์ หรือเว็บเพจนั้นๆ และรวมถึง Link อื่นๆ ตามลำดับ ความสำคัญ มาเป็นคะแนน โดยประมาณการได้ดังนี้

PageRank เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าของ Google คือวิธีการวัดความสำคัญของเว็บเพจนับล้านๆ เว็บเพจบนอินเตอร์เน็ตด้วยระบบ
Algorithm โดยมีตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 10 ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง PageRank ก็ยิ่งสูง นั่นหมายความว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีโอกาสได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่าเว็บไซต์ที่มี
PageRank ต่ำกว่าโดยสามารถทราบค่า PR ของเว็บไซต์เราได้ โดย download และ install google toolbar (http://toolbar.google.com/) หลังจากนั้นจะสามารถดูคะแนน
PR ของหน้าเว็บเพจที่เราไปเยี่ยมชมได้อย่างสะดวก หรือจะเช็คค่าผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่ให้บริการตรวจสอบค่า
PageRank

ระบบวิธีการคิดและประมวลผล Algorithm

PageRank คือระบบการกระจายของความน่าจะเป็นจากการสุ่ม link ของแต่ละหน้าเว็บเพจนั้นๆ
จากนั้นก็จะถูกนำมาคำนวณเพื่อแบ่งเกณฑ์ และเก็บรวมรวมเอาไว้ โดยค่าจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

*ตัวอย่างเช่น

สมมุติ ว่ามีหน้าเว็บเพจอยู่ 4 หน้าคือ A B C และ D

ค่าเริ่มต้นของ PageRank ในแต่ละหน้าจะถูกแบ่งเป็น 0.25 เท่าๆกัน

ถ้าหน้า B C D ต่างก็มี link ไปยังหน้า A

ดังนั้น ค่า PageRank ของหน้า A จะเป็น 0.75

สมการดังนี้

จากนั้น ถ้าหน้า B มี link ไปยังหน้า C และ หน้า D มี
link ไปยังทั้ง 3 หน้า คือ A B C

ซึ่งค่า link-vote ของแต่ละตัวจะถูกหารด้วยจำนวน outbound link (ลิงค์ที่ออกไปข้างนอก)

ดังนั้น หน้า B จะส่งค่า vote= 0.125 ไปยังทั้งหน้า A และ C
ยกเว้นหน้า D ที่จะส่งค่า vote=0.083 ไปยังทั้ง 3 หน้า

สมการดังนี้

ฉะนั้น ค่า PageRank
ของ A = 0.125+0.25+0.083 = 0.4583

ถ้าหากว่าเราแทน outbound link ด้วย L

สมการเป็นดังนี้

หรือ PageRank ในแต่ละเว็บเพจ คือ u

สมการคือ

แต่ Google ไม่ได้คิดค่า PageRank เป็นเพียงสมการเชิงเส้น ธรรมดาดังที่เห็นจากข้างบน แต่จะมีค่า damping factor (d) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยจะถูกนำมาลบออกจากค่า 1 ซึ่งค่า d นี้เองที่ยังเป็นปริศนาความลับของ
Google และเขียนสมการได้ดังนี้

หรือถ้า N คือจำนวนหน้าทั้งหมดที่เก็บได้ จะได้สมการคือ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าค่าของ PageRank ในแต่ละหน้าจะขึ้นอยู่กับค่า outbound link ที่มาจากหน้าอื่นๆ และถ้าหน้านั้นมีค่า PR สูงอยู่แล้วก็จะทำให้หน้าเพจที่ได้ link เข้ามามีค่าสูงตามไปด้วย แต่ถ้าสังเกตุให้ดีจะเห็นว่าถึงแม้ได้รับค่า vote จากหน้าเพจที่มี PR สูง มากๆนั้นดี แต่ถ้าจำนวน link ที่เข้ามามากๆจากหน้าเดิมๆก็จะทำให้ค่า PR ในหน้าเพจต่ำลงได้ อันนี้นี่เองเป็นกลไกที่ Google ต้องการให้มีการกระจายค่าความนิยมมาจากหลายๆ เว็บไซต์ ไม่ใช่มาจากหน้าใดหน้าหนึ่งเท่านั่น

ในการเก็บข้อมูลในแต่ละหน้านั้น Google จะมีเจ้าตัวไต่ที่เรียกว่า crawls เข้าไปทำการเก็บข้อมูล และการปรับค่าคะแนน PR ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ถ้าหากว่าหน้าเว็บเพจนั้น ไม่มี link ที่เข้ามา (outbound link) เลย ก็จะทำให้ค่า strong>PR ลดลงได้เช่นกัน

เพราะฉะนั้น รูปของสมการเขียนได้เป็น

ถ้า

p คือ แต่ละหน้าของเว็บเพจ

M คือกลุ่มทั้งหมดของหน้าเว็บเพจ

N คือจำนวนทั้งหมดของหน้าเว็บเพจ

จากสูตรที่ Google ได้คิดค้นขึ้นนั้น คิดมาใช้เพื่อจัดแยกอันดับในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ เพื่อที่จะส่งผลต่อการค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด
ได้เห็นแล้วว่า PageRank เป็นหัวใจที่สำคัญในการทำ SEO

 

ขอบคุณที่อ่านจนจบ และที่ลืมไม่ได้ Thai SEO Board ได้ให้โอกาสได้เรียนรู้ และข้อมูลนี้

ราคา backlink จากระดับ PageRank (PR)

Google PageRank (PR) ครั้งใหญ่แห่งปี 2011 รอบ 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2011 Google ได้มีการจัดอันดับ PageRank (PR) ครั้งใหญ่แห่งปี 2011 รอบ 2 ใครได้รับ PR กันเท่าไหร่แล้วบ้างคะ ^_^ PR หรือ PageRank นั้นมีค่า กับเว็บไซต์ของคุณ เป็นตัวบอกความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ หรือ เว็บเพจนั้นๆ และทำให้เว็บไซต์ หรือ เว็บเพจนั้นมีมูลค่ามากขึ้น เพราะถ้าเว็บไซต์ หรือ เว็บเพจของคุณมี PR หรือ PageRank ยิ่งสูง ก็เป็นที่ต้องการของเว็บไซต์ ที่มี PR ต่ำกว่า มันถ่ายเทความแรงกันได้  ”ในช่วงปลายเดือน กันยายน – ต้นเดือน ตุลาคม 2011 จะมีการจัดอันดับ PR หรือ PageRank อีกครั้ง ” เตรียมตัวเตรียมเว็บไซต์ของตัวเองกันไว้นะคะ ^_^ Continue reading

How to cope with Google Panda Algorithm?

เราจะรับมือกับ Google Panda Algorithm ได้อย่างไร?

จากบทความเรื่อง Google Panda Algorithm เป็นที่ทราบว่า เจ้า Panda เคล็ดวิชาอะไรบ้าง มันเน้นโจมตีบทความที่ไร้คุณภาพ (Duplicate Content) และ พวกชาวนาบทความ (Content Farm) นัก Copy และ ชาวนาบทความทั้งหลาย ต้องถึงกับม้วยมรณา มีแต่ Unique Content เท่านั้น!!

Unique Content คือ อะไร?

มันคือ เนื้อหาบทความที่เป็นหนึ่งเดียวใน 3 โลก ไม่มีใครเหมือน ไม่ Copy ใครมา จัดสดเองเสมอ มันเป็นเนื้อหาบทความที่ Bot Search Engine ทั่วโลกชื่อชอบต้องการ มันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะต่อกร กับ Google Panda Algorithm ได้

สุดท้ายไม่สิ่งใดดีไปว่า Content หรือ เนื้อหาบทความ เหมือนดั่งประโยคนี้ ที่ฝรั่งว่าไว้

Content is King  Link is Queen Keyword is God!!!

Google Panda Algorithm

Google Panda Algorithm เป็น Algorithm ที่ถูกปรับปรุงใหม่ล่าสุดของ Google มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนา Panda Algorithm มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับ Spam แบบใหม่ ที่เรียกว่า Content Farm และทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่เข้าข่าย “เว็บไซต์ไม่มีคุณภาพ และเว็บไซต์คุณภาพต่ำ” (Low Quality Site)

Content Farm คือ ที่การเขียนเนื้อหา “คุณภาพต่ำ” แบบจำนวนมาก และเร็ว แบบรวกๆ เอาไปทำ SEO เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ของ Google

Low Quality Site คือ เว็บไซต์ที่ Copy เนื้อหาข้อมูลมากจากเว็บไซต์อื่น (Duplicate Content)

ซึ่งเว็บไซต์ Duplicate Content เหล่านี้ไม่มีประโยชน์ สำหรับผู้ค้นหาข้อมูล แต่ในกลับกัน เว็บไซต์ที่มีคุณภาพจริงๆ (High Quality Site) ที่เป็นเจ้าของบทความ และข้อมูล ที่ตั้งใจทำ และมีประโยชน์จริงๆ จะทำให้ติดอันดับผลการค้นหาที่ได้ดีขึ้น มากขึ้น และ สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง Google Panda Algorithm ตัวนี้มีผลกระทบ 11.8 % ของผลการค้นหาเว็บไซต์โดยรวม

Conclude SEO mid year 2011

ทุกวันนี้การทำ SEO ยากมาขึ้นทุกวัน ตั้งแต่เจ้า Google Panda ออกอาละวาด หลายเว็บไซต์น้อยใหญ่ก็คงได้รับ โดนพิษสงของมันมาบ้างแล้ว เว็บไหนตั้งใจทำ SEO มากเกินไป ไม่เขียนบทความด้วยตัวเอง มีลิ้งที่ไม่คุณภาพ ก็โดนแพนด้างานเล่นกัน บางเว็บไซต์ถึงขึ้น โดน D-Index กันเลยที่เดียว นอกการแข่งขันจะมีมากขึ้นทุกวัน ยังมาเจอเจ้าแพนด้ากันอีก คนรับทำ SEO อย่างพวกเราจะทำอย่างไร เป็นสิ่งที่พวกเราต้องมาทบทวนวางแผนการทำ SEO กันใหม่ และให้ดีกว่าเดิม หลายคนๆ คงลืมการทำ SEO แบบธรรมชาติ ถึงมันจะช้า แต่ก็ได้ผลที่มั่นคง และยาวนาน ไม่โดนแพนด้าตบกลิ้งไปหน้า10 ><

เรามาทำความรู้จัก Google Panda กันดีกว่า

Google Panda คือ Algorithm ตัวใหม่ ที่คิดค้นโดย Matt Cutts และ Amit Singhal พนักงานชื่อดังของ Google มันมีหน้าที่เก็บกว้าดเว็บไซต์ขยะเพื่อประโยชน์ ของผู้ค้นหามากที่สุด ส่งผลกระทบให้เว็บไซต์ที่ Copy บทความมาติดที่เว็บไซต์ตัวเอง ผู้ปั่นเว็บไซต์ให้ขึ้นอันดับ ด้วยบทความซ้ำๆ (โดนกับตัวเอง ^_^) Google Panda เป็น Algorithm ที่ไวต่อบทความมากๆ (มีแรงฟังที่ยอดเยียม)แม้ว่าบทความจะเขียนใหม่โดนแก้เพียงบางคำ หรือย้ายตำแหน่งคำ หรือเล่นคำ SEO มากๆ ในเว็บไซต์ มันก็สามารถรู้ได้ก็ตบเว็บไซต์นั้นกลิ้งไปหน้าท้ายๆ ได้เลยทันที

Continue reading

Twitter

Google+