มะเร็งต่อมลูกหมาก … ภัยเงียบของผู้ชาย

โรคหลายโรคเกิดขึ้นเพราะร่างกายเราถูกคุมคามโดยเชื้อโรค หรือเพราะเราทำร้ายตัวเราเอง แต่บางโรคเกิดขึ้นจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม หรือเพราะเราเป็นคนเพศนี้ เชื้อชาตินี้จากทวีปนี้ ถ้าจะต้องเป็นโรคเพราะเกิดจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นหนัก หรือรู้ไว้ใช่ว่า จะได้แก้ไขได้ทัน

ผู้ชายไม่ว่าจะรุ่นไหน เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มใหญ่จะมีสัญญาณแห่งวัยในลักษณะต่างๆ แต่เชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้คุณผู้ชายทุกข์หนักจนถ้ากรี๊ดแบบคุณผู้หญิงได้คงกรี๊ดแล้ว ก็คือหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะสืบพันธุ์นั่นเอง เริ่มจากคืออาการปัสสาวะขัด ไม่พุ่ง หรีอ ปัสสาวะบ่อย กลั้นไม่อยู่ สารพันปัญหาเหล่านี้คืออาการต่อมลูกหมากโต ฟังดูเหมือนจะไม่ได้รุนแรงอะไรนัก แต่ก็ได้สร้างความหงุดหงิด เบื่อหน่าย อับอายกับอาการเล็ดราด ถึงกับทำให้หนุ่มๆ ส.ว. ( สูงวัย ) หมดความสุขกันมานักต่อนักแล้ว

ต่อมลูกหมากอะไรกัน?

คุณผู้ชายทุกคนคงทราบดี แต่ลองอ่านเพิ่มอีกสักนิดเถอะ ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งของระบบสีบพันธุ์เพศชาย มีขนาดเท่าลูกเกาลัด ตั้งอยู่ที่ส่วนคอของกระเพาะปัสสาวะ ถ้าดูด้านข้างจะเห็นว่าอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมากทำหน้าที่ผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิของผู้ชายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบสืบพันธุ์เพศชาย ต่อมลูกหมากจะมีขนาดโตขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น

อาการต่อมลูกหมากโตก็เหมือนกับอาการของโรคอื่นๆ อีกหลายโรค ที่มีอาการค่อยเป็นค่อยไป จนกว่าจะรู้ก็เมื่อมีปัญหา นั่นคือการที่กลุ่มเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆท่อปัสสาวะโตผิดปกติไปบีบรัดท่อปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการระคายเคือง หรืออุดตัน คุณผู้ชายทั้งหลายจึงประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะต่างๆกันไป บางท่านปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืน บางครั้งก็ราดก่อนถึงห้องน้ำ บางท่านปัสสาวะไม่ออกต้องรอนาน บางท่านปัสสาวะนานกว่าจะหมด บางท่านปัสสาวะไม่พุ่ง หรือ กะปริบกะปรอย ถ่ายๆหยุดหลายครั้ง บางท่านปัสสาวะไม่สุด ยังเหลือตกค้าง บางครั้งมีอาการอักเสบร่วมด้วย ทำให้มีปัสสาวะแล้วปวดแสบได้

แต่เจ้าต่อมลูกหมากโตก็มี 2 ชนิด ที่เป็นกันมากคือชนิดธรรมดา ซึ่งสบายใจได้ว่า ชนิดนี้จะไม่ใช่มะเร็ง และไม่กลายเป็นมะเร็ง แต่ทั้งสองโรคอาจพบร่วมกันได้ในบางคน จากข้อมูลทางสถิติพบว่าชายที่มีอายูระหว่าง 51-60 ปีมีอุบัติการณ์ของต่อมลูกหมากโตถึง 50 % และหากอายุถึง 80 ปี ก็จะเพิ่มสูงขึ้นเกือบถึง 100 %เลยทีเดียว!

อีกชนิด คือชนิดร้าย มีลักษณะไม่เหมือนเซลล์ปกติและเจริญรวดเร็วแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ พูดตรงๆก็คือ มะเร็งต่อมลูกหมาก เจ้านี่จัดว่าเป็นมะเร็งที่น่ากลัวน้อยที่สุดในบรรดามะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะต่างๆ เพราะมีการพัฒนาตัวที่ช้ามาก ใช้เวลานานถึง 7 – 10 ปีและจะไม่แสดงอาการใดๆ ที่ทำให้ป่วยไข้ ซึ่งถ้าพบในผู้สูงวัยมากๆ แพทย์อาจจะแนะนำการรักษาด้วยวิธีเฝ้าระวังมากกว่าการผ่าตัด เพื่อเลี่ยงอาการแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด

ต่อมลูกหมากโต หรือ มะเร็งต่อมลูกหมาก?

ในการวินิจฉัยโรค แพทย์จะทำการตรวจเลือดหาระดับเอ็นไซม์ PSA (Prostate Specific Antigen) ซึ่งเป็นตัวให้ข้อมูลการทำงานของต่อมลูกหมาก ร่วมกับการตรวจทวารหนักเพื่อคลำดูขนาดของต่อมลูกหมาก และการตรวจโดยใช้อัลตร้าซาวน์ หากพบค่า PSA สูงผิดปกติก็อย่าเพิ่งตกใจ แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยจากต่อมลูกหมากนำไปตรวจทางพยาธิวิทยา (Biopsy) เพื่อยืนยันผลว่าเป็นมะเร็งจริงหรือไม่ ซึ่งการตรวจชิ้นเนื้อสมัยนี้เป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาเพียง 15 นาที และไม่เจ็บเพราะต่อมลูกหมากอยู่ในบริเวณที่ไม่มีเส้นประสาท และคุณสามารถรู้ผลได้ในวันเดียวเอง ขอย่างไรก็ดีคุณผู้ชายทั้งหลายที่เริ่มมีอายุเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องติดตามการเติบโตของต่อมลูกหมากอย่างต่อเนื่องเพิ่มตามวัยด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็งที่อาจตามมา

นวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

ต้องยอมรับกันเลยว่า มะเร็งเป็นเรื่องที่น่ากลัวและใกล้ตัวเรามากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในระดับต้นๆที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น วงการแพทย์ทั่วโลกจึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการรักษาโรคมะเร็งอย่างไม่หยุดยั้ง จนในปัจจุบันก้าวหน้าไปมากผู้ป่วยจึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนและพบว่าการตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก จะให้ผลการรักษาที่ดีที่สุด บางรายถึงกับหายขาดได้ การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากนั้น คล้ายกับการรักษามะเร็งในอวัยวะอื่นๆคือขึ้นอยู่กับระยะของความรุนแรงของอาการ โดยแยกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่หนึ่ง มะเร็งแพร่อยู่ในต่อมลูกหมาก ระยะที่สอง มะเร็งแพร่ออกนอกต่อมลูกหมาก และระยะที่สาม มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง กระดูกและอวัยวะอื่นๆ

หากพบว่าอยู่ในระยะที่หนึ่งคือเนื้อร้ายยังอยู่ด้านในของต่อมลูกหมาก การรักษาจัดว่าเป็น Gold Standard คือการผ่าตัด อาจทำได้ใน 2 ลักษณะคือการผ่าตัดแบบเปิดแผล หรือการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery) ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็ก จึงเจ็บน้อยกว่าฟื้นตัวเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผล ผู้ป่วยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนานๆ

แต่หากไม่พร้อมรับการผ่าตัด แพทย์อาจเลือกวิธีการรักษาแบบอื่น ได้แก่ การเฝ้าระวังโดยการตรวจดูค่า PSA ร่วมกับการตรวจทวารหนัก ทุกๆ 6 เดือน ถ้าค่า PSA สูงขึ้นต้องทำ Treatment โดยการฉายรังสี IMRT (Intensity-Modulated Radiation Therapy) คือการฉายรังสีเฉพาะจุด ไม่กวนอวัยวะอื่นๆ ซึ่งจะใช้เวลา 6-7 อาทิตย์ หรืออาจฝังแร่ถาวร Iodine-125 และ Palladium-103 ซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆ ไม่เป็นอันตรายกับอวัยวะอื่นๆ บางรายแพทย์อาจแนะนำให้รับประทานฮอร์โมนเพื่อไปลดระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน (Testosterone) ที่เป็นน้ำเลี้ยงของมะเร็งออก ซึ่งวิธีนี้ผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารเสริมเพื่อบำรุงกระดูกด้วย เพราะฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และกระดูก ดังนั้นสำหรับในผู้สูงวัยแล้วหากต้องลด Testosterone แล้วต้องระวังเรื่องกระดูกพรุนด้วย

สำหรับระยะที่สอง หรือระยะที่สาม คือเมื่อเนื้อร้ายทะลุออกมานอกต่อมลูกหมากแล้ว การผ่าตัดก็จะลำบากขึ้นเพราะต้องเลาะต่อมน้ำเหลือง แพทย์อาจเลือกรักษาโดยวิธีการฉายรังสี และ/หรือ การตัดฮอร์โมนแทนเพื่อยับยั้งการลุกลามของมะเร็ง ซึ่งศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะจะเป็นผู้พิจารณาเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆไป

รู้เร็ว รักษาง่าย และอยู่ไกลภัยเงียบ

ความจริงแล้วโรคมะเร็งต่อลูกหมากนั้น เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับชายชาวอเมริกันมากกว่าชนชาติอื่น นักวิจัยหลายท่านคาดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม และการใช่ชีวิตมากกว่า อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดๆที่ออกมาสนับสนุนวิธีการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้ผล มีเพียงการศึกษาในระดับงานวิจัยที่อ้างว่า วิตตามินดี วิตตามินอี ถั่วเหลืองและถั่วต่างๆ เซเรเนียม โอเมก้า 3 สารไลโคพีนในมะเขือเทศ มีส่วนช่วยในการป้องกัน ดังนั้นได้เวลาที่คุณผู้ชายโดยเฉพาะที่อยู่ในวัย 40 ปีขึ้นไปจะหันมาใส่ใจสุขภาพกันอย่างจริงจังขึ้น รักษาร่างกายให้แข็งแรง สร้างวินัยในการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง หากผู้ที่มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป จึงควรตรวจค่า PSA เพื่อดูการทำงานของต่อมลูกหมากเพิ่มในโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตั้งแต่วัย 40 ขึ้นไป แต่ถ้าไม่มีประวัติ สามารถตรวจ PSA เพิ่มเมื่ออายุ 45 ปี ทั้งนี้ไม่ควรมองข้ามอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของร่างกาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการถ่ายปัสสาวะ อย่ากลัวหรืออายที่จะไปปรึกษาแพทย์ตั้งแต่อาการยังน้อย

แน่นอนว่า มะเร็ง คือข่าวร้ายสำหรับทุกคน แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว ต้องหาวิธีที่จะสู้ หรืออยู่ร่วมกันให้ได้ คงเป็นบทบาทสำคัญของลูกหลานที่จะช่วยกันดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราให้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการให้กำลังใจในมุมบวกให้มากๆ ให้ท่านค่อยๆทำใจยอมรับ ส่งเสริมจิตใจของท่านให้เข้มแข็ง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาแต่ลูกหลานต้องอดทน แล้วชีวิตของทุกคนในครอบครัวก็จะเดินหน้าร่วมกันต่อไปได้อย่างมีความสุข

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นพ.โชติรัตน์ บุณยเกียรติ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

เครดิต จาก aigle
link : http://www.aiglemag.com/home/มะเร็งต่อมลูกหมาก

About Lina Engword

Lina Engword has written 43 post in this website.

Related posts:

Twitter
Google+